Credits

AUTEURSRECHTEN

In toepassing van het [Franse] Wetboek op de intellectuele eigendom, en in het algemeen van de internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten over de bescherming van de auteursrechten, mag u de gegevens, de voorstelling of de structuur van de website geheel noch gedeeltelijk verkopen, verspreiden, uitzenden, verdelen, aanpassen, wijzigen, publiceren of communiceren, onder welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ’t Eilandje.

Deze site werd ontwikkeld door iRaiser.

De werking ervan is gebaseerd op Open Source software (Linux, Lighttpd, MySQL, PHP, Jelix).